Over Christiane

Al meer dan 35 jaar is yoga voor mij een essentieel onderdeel van een gelukkig leven. Yoga heeft mij al in veel situaties verder geholpen.

De aandacht bij de adem brengen, het lichaam van binnenuit ervaren, in het moment zijn… Dit zijn tools, die ik in mijn trukendoos heb gestopt.

Een korte oefening kan zijn, de aandacht bij de voeten te brengen. Dan ervaar je de grond onder je voeten. Ga maar na hoe diep je de grond onder je voeten kunt voelen.

Dit soort kleine oefeningen, helpen mij me meer bewust t zijn van mij zelf. Of gewoon even tot rust te komen.

Vroeger schoot ik volledig in mijn hoofd en bedacht en beredeneerde mij suf in lastige of ongemakkelijke situaties. Misschien herken je dit. Steeds vaker lukt het mij om op elk gewenst moment een pas op de plaats te maken om dan te stoppen met de denkmachine in mijn hoofd.

Vanuit het hoofd naar het hart!

Voel je het al?! Ik heb echt een passie voor Yoga & Rebalancing.

De kennis hierover en dat wat ik uitdraag, heb ik allemaal niet zelf verzonnen.

Ik voel me vereerd dat ik de kennis van veel inspiratiebronnen mag doorgeven. Kennis staat in dit geval niet voor cognitieve en mentale kennis, maar een doorleefd gevoel en een emotionele verbinding.

Vanuit je hoofd naar je hart

Mijn inspiratiebronnen

Jezus Christus (voel me diep verbonden met deze man die ongeveer even oud werd als mijn vader en wiens naam ik mag dragen)

Martin Luther, een mensenvriend en revolutionair, die mij inspireerde door:

Und wenn morgen die Welt untergeht,
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.

Moeder Theresa

De vrucht van stilte is het gebed.
De vrucht van het gebed is geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Florence Nightingale (eerste verpleegkundige, die ondanks haar welgestelde achtergrond, naar de ‘stem van god’ luisterde en haar leven in dienst stelde van zieken en armen)

Martin Luther King (met diep respect kijk ik naar die man die opstond om de wereld te redden)

Mahatma Gandhi (diegene die mij raakte door zijn actieve geweldloosheid)

Nelson Mandela (geraakt door zijn gevangenschap en het achterlaten van exact déze dáár waar die hoort)

Dr. theol. Rudolf Landau (dominee, die mijn belijdenis afnam, maar vooral de eerste man in ‘real life’ wiens vertrouwen ik kon aanvaarden)

Eckhart Tolle (voel me elke keer geraakt door zijn kneuterig voorkomen waar alleen maar waarheid uit spreekt)

Marijke Ludwig (geïnspireerd door haar bewuste en nauwkeurige kijk op lichaam en leven)

Rob Merkx, leraar en oud-directeur van de opleiding voor Rebalancing

Deva Barbara van Rooyen, gastdocent van de opleiding voor Rebalancing

Terry en Tony, teachers of the ‘School of Meditation‘ in GB en Ruth Schuijn, groepsleider van de School voor Meditatie in NL

Pascal Poell (die ondanks zijn verdomd nauwkeurige  kijk op de asana’s – i love it – mij diep wist te raken)

Daarnaast zijn er vele anderen, die mij hebben begeleid en geïnspireerd. Mijn hart is groot genoeg om voor iedereen een plekje vrij te maken!

Mijn ervaring

  • Kanker hoeft je leven niet te bepalen.
  • Echte genezing behelst meer dan een goede uitslag.
  • Het leven gaat verder na kanker.
  • Ook met kanker verdien je een gelukkig leven.

What you think, you become.

What you feel, you attract.

What you imagine, you create.

Buddha